Психологія хортингу

Психологічна підготовка ґрунтується на відповідності психологічних вимог хортингу як виду спорту до психічних особливостей учня: чим більше відповідності між ними, тим швидше можна очікувати від хортингіста високих показників у фізичній формі.

У психологічній підготовці виділяють:

– базову психологічну підготовку;

– психологічну підготовку до занять (тренувальну);

– психологічну підготовку до змагань (змагальну, яка, в свою чергу, поділяється на передзмагальну, змагальну і післязмагальну).

Психологічну підготовку прийнято ділити на загальну і спеціальну.

Загальна психологічна підготовка спрямована на розвиток і вдосконалення у хортингістів психічних функцій і якостей, які необхідні для успішних занять фізичною культурою та спортом взагалі. Цей вид психологічної підготовки називають ще морально-вольової підготовкою. Сюди відносять розвиток вольових якостей характеру особистості таких як:

- цілеспрямованість;

- рішучість та сміливість;

- наполегливість;

- самовладання і витримка;

- ініціативність;

- самостійність.

Спеціальна психологічна підготовка спрямована на розвиток і вдосконалення у спортсменів саме тих психічних функцій і якостей, які необхідні для успішних занять в хортингу. Це такі якості як:

- сміливість;

- здатність до прийняття рішень;

- психічна витривалість;

- евристичні здібності;

- сенсорно-моторні якості.

Особливо слід відзначити психологічний вплив, який чинить хортинг на дитину. Високий авторитет тренера навчить дитину повазі до старших, заснованому на визнанні досвіду, заслуг і достоїнств, а не на страху. Виховуючи повагу до оточуючих, хортинг виховує, в першу чергу, повагу до себе. Організм дитини знаходиться в стадії розвитку і зростання. Зрозуміло, що фізичні навантаження під час занять нормуються відповідно віку і не перевищують допустимих. У фізичному плані хортинг для дитини буде корисним, перш за все, як комплекс спортивних вправ. Правильна постава, вміння контролювати рухи, відмінна фізична форма - все це хортинг безперечно дасть дитині. Але батькам не слід думати, що, опанувавши прийомами хортингу, ваша дитина буде постійно вплутуватися у вуличні бійки. Навпаки, специфічне виховання юних хортингістів проводиться таким чином, що бійки їх цікавити не будуть. А вже якщо ситуація складеться так, що бійки не минути, то, повірте, прийоми хортингу виявляться корисним умінням.